Kom, la oss be sammen

Kom, la oss be sammen
Det er makt i foldede hender

Bønnens mulighet er et stort og viktig privilegium. Nå har du også mulighet til å be sammen med andre. Hver onsdag kl 1300 samles vi i gatekapellet (Mariannes galleri) til bønn. Også høsten 2017 har vi bønnemøter en onsdag i måneden fra kl. 20.00-21.15

Mellom kl.1300 - 1400 er alle som har anledning - velkommen til bønn i GATEKAPELLET. Hver onsdag.
Kan hende har du bare en halvtime å sette av?
Du er hjertelig velkommen uansett hvor lenge du har anledning!
 Løftet fra Skriften er: "Den som ber, han får." Matt.7,7
Pastor Dag Martin Østevold/ diakon Anne-Linda B. Thorsen er leder for disse samlingene.

Også høsten 2017 vil vi ha bønnemøter i kirken. En onsdag i måneden fra kl. 20.00 - 21.15. Vi vil be for menigheten og byen. og be dagens siste tidebønn. følgende onsdager har vi bønnemøte også på kvelden. Pastor Dag Martin leder disse samlingene.

Onsdag 23.august

Onsdag 27.september

Onsdag 25.oktober

Onsdag 22.november

Onsdag 27.desember

 

Velkommen til rike samlinger!