Kirke i en ny tid! Bli med på seminar i Centralkirken tirsdag 5. Mars kl 10-15!

Kirke i en ny tid! Bli med på seminar i Centralkirken tirsdag 5. Mars kl 10-15!

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres vil kirken påvirkes av dette. For mer informasjon, klikk deg inn på nyheten! NB! Påmelding skjer via checkin. Link ligger nederst i nyheten.

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette.

Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken, hvilke trender vil få mindre innflytelse, og hva med nye og viktige trender? Hva med barn og unges situasjon? Hva er stabilt i kirken, og hva kan og må endres?

Hva kan engelske kirker dele med oss fra England som er langt mer sammensatt og mindre kirkepreget enn Norge? I England er det femten års erfaring med Fresh Expressions of Church (FX). FX heier både på tradisjonsrike menigheter som forandrer seg og på nye, uvanlige menighetsplantinger. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) har tjue års erfaring med forandring i etablerte menigheter.

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid».

To uker i mars 2019 inviterer vi til samlinger i ni norske byer. Tidspunkt for alle samlingene er 10-15.

Ulike kirker har stilt lokaler til rådighet, og vi håper å samle bredden i kirkelandskapet.
4. mars Rogaland: Frøyland og Orstad Kirke, Sandnes
5. mars Hordaland: Centralkirken, Bergen      
6. mars Trøndelag: Frelsesarmeen Trondheim
7. mars Troms: Tromsø frikirke
8. mars Nordland/Troms: Harstad kirke
25. mars Møre og Romsdal: Molde domkirke
26. mars Østfold: Baptistkirken, Fredrikstad
27. mars Agder: Hånes Frikirke, Kristiansand
28. mars Vestfold: Solvangkirken, Tønsberg

Bidragsytere som blir med oss disse dagene:
Pete og Kath Atkins Kath og Pete Atkins har bodd på landsbygda i Lincolnshire siden 1979. Pete arbeidet i mange år som allmennlege. Sammen med andre plantet de Threshold som er del av nettverket Ground Level. Kath og Pete er teamkoordinatorer i FX. De brenner for Fresh i Fresh Expressions of Church.

Graham Cray er pensjonert biskop i Den anglikanske kirke. Han har ledet FX-teamet, ledet arbeidsgruppa bak rapporten Mission-shaped Church. Han samler en enestående praktisk erfaring og teologisk innsikt i FX. Siden 2004 er det etablert over 3000 nye uttrykk for kirke (FX) i England innen flere av de store kirkesamfunnene.

I tillegg deltar Erhard Hermansen (generalsekretær i Norges Kristne Råd), Ommund Rolfsen og Kjetil Sigerseth (NaMu Norge), Bente Sandtorp (Home Church), Astri Seljåsen Torp (Lillesand Misjonskirke), representanter fra Søndagsskolen Norge, samt flere lokale representanter for kirke på nye måter.

Formidling av tro til nye generasjoner i vår tid er spennende. I søndagsskolesammenheng er det spesielt tre trekk som blir vektlagt som det viktigste vi gjør overfor de unge, å behandle barn slik Jesus gjorde - med en egen selvstendig tro, oppjusterer nivået av engasjement overfor nye generasjoner fra å være viktig til å bli det aller, aller viktigste vi gjør i en menighet og la nye uttrykk for barnegrupper gro frem sammen med de tradisjonelle søndagsskolene.

Pris for arrangement er 400 kroner. Dette inkluderer lunsj.

Hold av dato og meld deg på allerede nå via Checkin:
https://www.checkin.no/event/17535/kirke-i-en-ny-tid

http://norgeskristnerad.no/2018/12/14/kirke-i-en-ny-tid/

Program
Kl. 10.00  Åpning m/lovsang Kl. 10.15      Kirken og samfunnet Hva er vi kalt til som kirke? Hva vet vi om samfunnet om tjue år? Hva vet vi om fremtidens kirke? Kl. 11.15  Kirke på nye måter Inspirasjon og gode erfaringer fra Fresh Expression of  Church. Hvilke erfaringer kan vi dra lærdom av i Norge? Kl. 12.00    Gruppesamtale Kl. 12.30  Lunsj Kl. 13.10      Kirken og nabolaget Presentasjon av lokale historier om nye måter å være kirke Kl. 13.40  Kirke av en ny generasjon Hvem utgjør fremtidens kirke? Hvordan kan nye generasjoner være kirke i sin tid? Kl. 14.20  Gruppesamtale Kl. 14.55  Oppsummering og avslutning

Økumenikk Økumenikk – som springer ut fra helheten i det bibelske budskapet – er å arbeide mot alle former for atskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i hele oikoumene, i alt det skapte. Slik holdes arbeid for kristen enhet, evangelisering og engasjement for fred, rettferdighet og vern om skaperverket sammen, som integrerte elementer i en økumenisk agenda fordi alt er respons på Guds kall til liv i fellesskap og forsoning.
Fundament NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – som skaper, frelser og livgiver. 
Visjon Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.
Hensikt Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.
Verdier Åpenhet og respekt Engasjert og handlende Troverdig