Fem ungdommer i MetSo lot seg døpe!

Fem ungdommer i MetSo lot seg døpe!

Det var en stor dag i Metodistkirken på Sotra når fem ungdommer i menigheten lot seg døpe til den treenige Guds navn! Gud er god! Husk gjerne på dem i deres bønner. Vi velsigner dem med et rikt liv i Gud og en ny og dypere relasjon til Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.