En stor takk til alle som har bidratt på Kron Ham 2018!

En stor takk til alle som har bidratt på Kron Ham 2018!

23. juni ble det skrevet historie i Bergen by! En historie som peker mer fremover mot det som skal komme, enn å se bakover på det som har vært. Mellom 1500 og 2000 mennesker var innom Bergenhus festning på det som blir beskrevet som tidenes største utendørs, tverrkirkelige bønnemøte i Bergen! Mellom 250-300 frivillige fra de fleste Bergen og omegn sine menigheter var med å bidra med alt fra musikk og bønn til vakthold og praktisk gjennomføring da Kron Ham 2018 ble gjennomført. Det er kanskje første gang i Bergens historie at man har samlet troende fra alle kirkesamfunn generasjoner og nasjoner til lovsang og bønn for Bergen på denne måten.

Både troende fra den katolske kirke, Den Norske kirke, og en mengde frimenigheter stod sammen om å skape denne dagen. Hjertet til Kron Ham handlet først og fremst om å løfte Jesu navn opp over Bergen by gjennom tilbedelse og bønn for byen. Målet var å skape enhet blant alle troende og generasjoner. Vi ønsket å vise de kristne i byen og omegn at vi er mange, at vi står sammen og at vi som et forent folk ikke bare kan forandre byen og området vårt i bønn, men også inspirere andre kristne i Norge til å gjøre lignende arrangementer og samlinger. Det kom tilreisende fra hele Norge, både bønnefolk og lovsangsledere for å være med på dette og for å stå sammen med Bergen om det Gud gjør her i denne tiden. Kron Ham var mer enn et arrangement, men like mye en profetisk handling. I tiden videre er det viktigere enn noen gang at kristne møtes for å be for vår by og vårt land, gjerne på tvers av skillelinjer som ulike menigheter og generasjoner. Det kommer rapporter fra hele verden om byer og steder som blir totalt forvadlet ved bønn! Vi vil se Bergen forvandlet av Jesu nærvær!! Vil du?