En stor dag med medlemsopptakelse

En stor dag med medlemsopptakelse
fra venstre: Silje Therese, Mathias, Christine og pastor dagmartin

Det var en stor dag for hele vår menighet da vi kunne ønske velkommen nye medlemmer i gudstjenesten 19.november

I tillegg har FLORCANCE MANOHARAN overført sitt medlemskap fra metodistmenigheten i Egersund til Centralkirken. Vi er så takknemlig for at Florance også er blitt en del av menigheten her i byen!

Ta godt vare på våre fire nye medlemmer. Husk på dem i deres bønner og la festdagen minne hverandre om vårt kall til å INKLUDERE alle som søker det kristne fellesskapet.

 

received_10155016323316828.

Vi takker Gud for alle våre fire nye medlemmer og ønsker dem Guds rike velsignelse over liv og tjeneste!