Be-tweens

"BeTweens er for barn fra 4.-7. klasse, og er en del av søndagsskoletilbudet.

 

Barna møter til gudstjenesten kl. 11.00, og går etter en stund til egen samling med tilpasset bibelundervisning og samtale sammen med sine ledere.

 

På Betweens har vi mye gøy; blant annet drama, sang, konkurranser, hopp og sprett i gymsalen og kino.

 

Vi er opptatt av at barna skal bli sett og hørt, bli vist kjærlighet og respekt, og at de skal få se seg selv som elsket og verdifulle i Guds og menneskers øyne.

 

Tilbudet følger i utgangspunktet skoleåret, men vi tar ikke høstferie og vinterferie.

 

Alle er hjertelig velkommen!"